SPOLUPRÁCA

Touto cestou oslovujem všetkých tých, ktorí majú akúkoľvek ponuku, myšlienku a inšpiráciu pre našu spoluprácu. Som toho názoru, že kto to myslí s vlastným zdravím a zdravím iných vážne a  hlavne úprimne, nevytvára a neoznačuje iných v rovnakej pozícii za konkurenciu. Naopak, robí všetko preto, aby sa aj vďaka iným, vytvárala čoraz silnejšia komunita zdravo a uvedomele mysliacich a konajúcich ľudí okolo nás.

Preto som i do dnešného dňa úprimne vďačný každému, s kým budem mať možnosť vytvoriť pridanú hodnotu pre životy naše a ľudí okolo nás. Od jednotlivcov, malých skupín, cez firmy, malé, stredné, či veľké spoločnosti až po veľké spoločnosti. Tu sa medze naozaj nekladú a akákoľvek výzva nás všetkých určite posunie smerom vpred :-)

Píšeme spoločnú knihu - vy a ja!

Ako to funguje?

Týmto pozývam všetkých, na tímovú spoluprácu na jedinečnej knižke, ktorá nebude mať obdobu. Čo treba urobiť?

1) Každý z vás, kto sa kedy dokázal z akýchkoľvek zdravotných ťažkostí dostať akýmkoľvek spôsobom založeným na prírodnej báze, nech sa prosím hlási. Potrebujem jeho/jej príbeh s receptom, prípadne človekom, ktorý pomoc zariadil. Každý detail priebehu zdravotného problému, každý detail liečby a liečebného procesu, skúsenosti po vyliečení.

2) Takisto si v knižke nájde priestor každý domáci recept nápojov, jedál, čajov a podobne, ktoré 100% pochádzajú z našich, slovenských porastov

3) Pokiaľ disponujete fotografiami z obdobia a priebehu liečby, prípadne receptov, neváhajte ich priložiť, tak, ako i kontakt či adresu človeka, ktorý sa liečil a je ochotný byť živým a kontaktovateľným príkladom pre ostatných. Takisto tu je priestor pre tých, ktorí mimoriadnym spôsobom dokážu a chcú pomôcť iným

4) Oslovte a požiadajte všetkých ľudových liečiteľov, ktorých máte sami overených, alebo ich máte overených blízkym zdrojom, či súhlasia so zverejnením ich kontaktu pre pomoc iným a napíšte mi Ďakujem :-)

Podmienky

• prosím o pravdivé a dôveryhodné informácie len z vášho života či okolia, s reálnymi ľuďmi

• každý, kto bude v príbehu spomenutý, nech zároveň vyjadrí súhlas s uverejnením údajov, ktoré mi budú odoslané, vrátane fotografii

• príbehy zasielajte na zdravie@janhubinsky.sk

Spolu takto urobíme geniálnu vec a potom sa už len budeme snažiť, aby sa  to dostalo do každej rodiny na Slovensku a potom už len - dovidenia zbytočné lieky, chémia, bolesti, útrapy :-)