ŠPECIÁLNE PORADENSTVO

Osobná, odborná asistencia a poradenstvo pri zariaďovaní či už komerčného, alebo domáceho fitness-centra je veľkou pomocou, hlavne pri výbere vhodných strojov a zariadení. Taktiež ich technické parametre, usporiadanie a v neposlednom rade aj finančné otázky vám ušetria mnoho času, financií a zbytočných "prekvapení".

Na základe mnohoročných skúseností s podnikaním, či už v oblasti prevádzkovania fitness-centra doma i v zahraničí,  alebo práce v ňom, vám ponúkam využitie mojich bohatých skúseností pri kompletnom zariaďovaní vášho domáceho alebo komerčného fitness-centra :-)