Čo to je Lifestyle Coaching?

"Lifestyle Coaching"- vo voľnom preklade znamená vytváranie  a hľadanie vhodných životných komponentov, ktoré by do vášho životného štýlu priniesli presne to, čo by ho robilo takým ,aký si ho zaslúžite a želáte mať.

Medzi tieto komponenty patrí napríklad
• výživa
• pohyb
• prevencia voči chronickým ochoreniam
• psychická vyrovnanosť
a podobne...

Nech je názov aktivít, ktorým sa venujem akýkoľvek, ich jediným cieľom  je  pomôcť vám nájsť ten správny smer, ktorým budete môcť spokojne kráčať, až kým budete cítiť, že si žijete svoj život, zdravý, vitálny a plný energie tak, ako to má byť. Naše zdravie je o nadšení a disciplíne a dosiahnuť v ňom vrchol môžeme tak, ako v čomkoľvek inom, teda iba ak pre to urobíme svoje maximum :-)