NATURÁLNA TERAPIA

Gersonovo ozdravovacie centrum v susednom Maďarsku je špeciálne centrum pre naturálnu liečbu rakoviny a chronických degeneratívnych chorôb. Je to jedno z dvoch existujúcich centier na svete.

Druhé sa nachádza v Mexiku. Po tom, ako si Gersonovo centrum preverí momentálny stav pacienta a bude súhlasiť s jeho dvojtýždňovým umiestnením vo svojom špeciálnom centre, bude tento pacient potrebovať byť vybavený veľmi dobrými znalosťami anglického jazyka, alebo si bude musieť zabezpečiť doprovod, ktorý s ním zostane po dobu liečby a bude mu prekladať všetky náležitosti spojené so samotnou liečbou. My túto službu poskytujeme v rámci svojich časových možností. Všetky podrobné informácie môžete získať pri osobnej konzultácii.