Chemoterapia

Ak aplikujeme chemoterapiu zdravému človeku, jeho imunitný systém bude rapídne oslabený, mnoho zdravých buniek poškodených, vypadajú mu vlasy, bude cítiť nevoľnosť a vysoká toxicita ohrozí vitálne funkcie životne dôležitých orgánov, akou je napríklad pečeň. Ak sa toto stane zdravému človeku, aký dáva ľuďom zmysel, že by chemoterapia mohla pomôcť k uzdraveniu diagnostikovaného pacienta? Zmysel to moc nedáva. Aký je váš názor?

1) Čo sa stane, ak úplne zdravému človeku nasadíme chemoterapiu? S najväčšou pravdepodobnosťou mu vypadajú vlasy a bude mať príznaky, ktoré majú onko - pacienti, ktorí takisto poberajú chemo. Zo zdravého človeka sa teda stane človek ne-zdravý.

2) Čo sa teda stane, ak dáme chemo človeku chorému? Ja verím, že nikto tu neočakáva, že by tento človek nebodaj vyliečil.

Prečítajte si viac o naturálnej terapii